Από το Διαδίκτυο στο Blockchain: Κοινωνική Πληροφορική Ψηφιακή Δημιουργική Οικονομία – Δυνητικοί Κόσμοι (Επιπτώσεις και Προκλήσεις στην Κοινωνία και στο Άτομο)

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

11 Δεκεμβρίου 2018

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
10:00 - 11:00 Συνεδρία 1η : Η Τεχνολογία του Blockchain: Καινοτομία και Ασφάλεια
11:00 - 12:30 Συνεδρία 2η : Έξυπνες Πόλεις: Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στον 21ο αιώνα
12:30 - 14:00 Συνεδρία 3η : Ψηφιακές Εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες
14:00 - 14:30 Διάλειμμα
14:30 - 15:00 Χαιρετισμοί
15:00 - 16:30 Συνεδρία 4η : Θεμελιώνοντας την Ψηφιακή Κοινωνική Συγκρότηση
16:30 - 18:00 Συνεδρία 5η : Ψηφιακή Οικονομία, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και e-Politics
18:00 - 19:30 Συνεδρία 6η : Ψηφιακή Ζωή και Κουλτούρα
19:30 - 21:00 Σύνοψη & Κλείσιμο ημερίδας