Κωνσταντίνος Μασσέλος

Καθηγητής, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων