ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΥΛΟ ΜΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟ!

Η Υπηρεσία Ζωντανών Διαδικτυακών Μεταδόσεων ΔΙΑΥΛΟΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. – ΕΔΥΤΕ Α.Ε, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR – ΕΕ 2016/679), ζητά αν είστε ήδη εγγεγραμμένος συνδρομητής, να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε μέσω email τα ενημερωτικά της δελτία και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μεταδόσεων (ενημερωτικό υλικό), ενώ σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένος συνδρομητής, μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να ξεκινήσετε να τα λαμβάνετε.

Τα δεδομένα σας δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους πέρα από την ενημέρωσή σας για την Υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που θα βρείτε στο κάτω μέρος οποιουδήποτε ενημερωτικού μας μηνύματος.

Έχω διαβάσει την Δήλωση Ιδιωτικότητας και συναινώ να λαμβάνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΥΛΟΣ.