Καινοτομία και γυναίκες πρόσφυγες: ένα εμπνευσμένο leadership | Innovation inspired by refugee women leaders

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2020-10-01 19:00 - 21:30Προγραμματισμένη
Ο Ομοφοβικός και Τρανσφοβικός Εκφοβισμός στα Σχολεία

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2019-09-26 14:30 - 20:30

Γυναίκα και άσκηση: από την παιδική ως την τρίτη ηλικία

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
2019-06-05 18:00 - 20:00

Σελίδες