Χριστιανισμός και διαθρησκειακές σχέσεις

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2014-10-21 19:00 - 21:00

Διάλεξη του Stephen Frosh

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2017-04-24 19:00 - 21:00

Hand-Woven Bridges: Migrant Women Promoting Integration and Social Cohesion

Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
2016-12-08 19:00 - 20:30


ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΙΝΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2016-05-10 10:00 - 13:30

Σελίδες