Αναπηρία και Τέχνη στην εκπαίδευση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2018-12-03 09:30 - 14:00

Από την αυτογνωσία στη διαμόρφωση του ατόμου του φοιτητή

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2018-10-19 19:00 - 21:30The Growing Impact of MSLs

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2018-05-18 09:00 - 16:30


Σε τι απαντάει η βία του παιδιού;

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2018-04-27 19:00 - 21:00

Issues around migration and gender. Social Integration & rights of LGBTI migrants and refugees

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2018-02-22 15:00 - 18:00

Σελίδες