Από την αυτογνωσία στη διαμόρφωση του ατόμου του φοιτητή

Gérer les différences à l’école

Διάλεξη

 

Η μετάδοση της εκδήλωσης "Από την αυτογνωσία στη διαμόρφωση του ατόμου του φοιτητή" στις 19/10/2018 από το  Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω αλλαγής χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Ζωντανα τωρα

19 Οκτωβρίου 2018

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:30 Από την αυτογνωσία στη διαμόρφωση του ατόμου του φοιτητή