Από την αυτογνωσία στη διαμόρφωση του ατόμου του φοιτητή