Ψηφιακή Τέχνη: Μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2014-10-22 15:00 - 21:30


Empowering GenZ, Blue Economy and Ocean related Careers

Ίδρυμα Ευγενίδου
2024-04-15 17:00 - 20:30

GRNOG 16

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
2024-04-19 09:30 - 17:30HellasQCI Four-Day Training Event [18/9-19/9, 21/9-22/9]

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2023-09-18 09:00 - 2023-09-22 17:00Πρωτοβουλία «3η e-λικία»

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2022-09-15 17:00 - 18:00

Σελίδες