Ψηφιακή Τέχνη: Μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2014-10-22 15:00 - 21:30Πρωτοβουλία «3η e-λικία»

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2022-09-15 17:00 - 18:00


Στρογγυλή τράπεζα: Ψηφιακές Ικανότητες για Όλους – Ψηφιακός Πολίτης

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2022-09-11 19:00 - 20:00


Digital Transformation

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2022-06-15 17:00 - 19:00

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2022-06-14 18:00 - 20:00


Σελίδες