Ψηφιακή Τέχνη: Μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2014-10-22 15:00 - 21:30


HellasQCI Four-Day Training Event [18/9-19/9, 21/9-22/9]

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2023-09-18 09:00 - 2023-09-22 17:00Πρωτοβουλία «3η e-λικία»

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2022-09-15 17:00 - 18:00


Στρογγυλή τράπεζα: Ψηφιακές Ικανότητες για Όλους – Ψηφιακός Πολίτης

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2022-09-11 19:00 - 20:00


Digital Transformation

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2022-06-15 17:00 - 19:00

Σελίδες