ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2022-06-04 18:00 - 21:00ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2022-06-01 19:00 - 21:00


Ενισχύοντας το Σύστημα Διακυβέρνησης των ΟΤΑ

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
2022-03-10 11:00 - 15:30

Σελίδες