Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής ΠΘ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-07 18:00 - 21:00

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-23 10:00 - 12:00Προγραμματισμένη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-22 11:30 - 14:00Προγραμματισμένη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-21 11:30 - 14:00Προγραμματισμένη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-19 10:30 - 14:00Προγραμματισμένη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-16 09:30 - 11:30Προγραμματισμένη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-15 10:30 - 15:30Προγραμματισμένη


Ορκωμοσία Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-07 12:00 - 15:00


Σελίδες