Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2019-12-03 10:00 - 14:00

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2019-12-04 17:00 - 19:00

O Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
2019-11-30 18:00 - 19:30

IMPACT - Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2019-11-29 09:30 - 15:00


Εκδήλωση για τα 60 χρόνια του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2019-11-27 09:00 - 20:30

Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων των Ενηλίκων: Διαδρομές Μάθησης και Ευέλικτα Προγράμματα

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2019-11-19 10:00 - 15:00

Παιδεία Για Έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2019-11-26 09:00 - 13:00

Η Ευρωπαϊκή μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων PM²

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
2019-11-11 09:00 - 16:30


Σελίδες