Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-13 14:00 - 15:45

Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής ΠΘ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-09 19:30 - 21:00

Σελίδες