Ορκωμοσίες Αποφοίτων των ΠΣ των πρώην ΤΕΙ (Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

30 Ιουλίου 2021

eΑίθουσα ΣΕ
12:00 - 12:30 Ορκωμοσίες Αποφοίτων των ΠΣ των πρώην ΤΕΙ (Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)