Μνημεία για το Εικοσιένα: Ατελέσφορες προτάσεις για Πανελλήνιο Ηρώο

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2021-01-19 19:00 - 20:30Προγραμματισμένη


Annual Open Meeting

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-12-10 19:00 - 20:30

Eustathios of Thessalonike on Homer and Excellent Oratory

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-11-24 19:00 - 20:30

The Ancient Methone Archaeological Project (AMAP): The Movie

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-11-19 19:00 - 20:30

The Red Monastery Church (Upper Egypt): Its Significance and Conservation

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-11-10 19:00 - 20:30

Reading Greek Literature with Frederick Douglass

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-11-06 19:00 - 20:30

Live from the Agora - The Stoa of Attalos

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-11-05 19:00 - 20:30

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ: Από το εγώ στις μυλόπετρες της ιστορίας

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-11-04 19:00 - 20:30


Σελίδες