Θα παραμείνουμε απαθείς; Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
2017-04-26 18:30 - 20:30

Excavations on the Ismenion Hill in Thebes, 2011-2016

Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
2017-05-04 19:00 - 20:30Προγραμματισμένη

Plagues and Pestilence in Thebes

Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
2017-04-27 19:00 - 20:30

Thirty-Sixth Annual Walton Lecture

Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
2017-04-25 19:00 - 20:30

Δραματικά τεκμήρια και καλλιτέχνες στην αρχαία Μακεδονία και τη Θράκη

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2017-05-23 19:00 - 21:00Προγραμματισμένη

Σελίδες