Σμύρνη (19ος- αρχές 20ου αιώνα): Οι διαδρομές των ανθρώπων και των βιβλίων

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2022-04-06 19:00 - 20:30

Η Κύπρος και ο Καραβάς το 1821

Σπίτι της Κύπρου
2022-04-04 19:00 - 21:00
Hippos - The Horse in Ancient Athens - Hybrid Lecture Series

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2022-03-10 19:00 - 20:30

Γεώργιος Γεννάδιος: Ήρωας του Ναυπλίου και διδάσκαλος του γένους

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2022-03-09 19:00 - 20:30

The Residue of Eden: Myth and Medicine in Early Christian Anointing Practices

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2022-03-08 19:00 - 20:30


Γλώσσα μου μυριολάλητη

Ίδρυμα Ευγενίδου
2022-02-21 18:00 - 21:00

Σελίδες