Η διαχρονική σπουδή των ομηρικών επών

Ακαδημία Αθηνών
2021-04-20 18:00 - 19:30


Η Ιστορία έχει πρόσωπο. Οι μορφές των Αγωνιστών από τους συγχρόνους τους καλλιτέχνες

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2021-04-14 19:00 - 20:30Virtual Tour - Ion Dragoumis: Between East and West

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2021-04-08 19:00 - 20:30

From Orphans to Humanitarians: Wartime Refugees and the Making of Greek America

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2021-04-06 19:00 - 20:30

Η Χάρτα του Ρήγα : Συμβολισμοί και Επανάσταση

Σπίτι της Κύπρου
2021-04-06 12:00 - 13:30


Macedonian Painting and the Transformation of Familiar Images in a Funerary Context

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2021-04-01 19:00 - 21:00

Σελίδες