Βοστώνη, η πρωτεύουσα του Αμερικανικού φιλελληνισμού

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2021-10-20 19:00 - 20:30

Το 1821 εξ ανατολών

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2021-10-18 19:00 - 20:30


Thalia Potamianos Annual Lecture Series, Lecture One: “Greece: Beginnings

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2021-10-07 19:00 - 20:30

39th Annual Walton Lecture

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2021-09-29 19:00 - 20:30

Η σφαίρα υπάρχει μέσα μου

Σπίτι της Κύπρου
2021-09-29 19:30 - 21:30


Σελίδες