ΒΕΡΟΙΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ: ιστορία - Πολιτισμός

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
2018-03-26 18:00 - 21:00

A Silver Service and a Gold Coin? Recontextualizing Silver Vessels in the Getty Museum

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2018-03-22 19:00 - 20:30Η εγκυκλοπαίδεια τής γνώσης

Στοά του Βιβλίου
2018-03-06 19:30 - 21:00


Making a Byzantine Holy Land: The Impact of Monastic Activity in the Mazi Plain, Attica

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2018-03-06 19:00 - 20:30

Χρήμα και Ιστορία

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
2018-02-22 19:00 - 21:00

Αποτελέσματα των εργασιών του 9ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ FORUM HUMANITAS

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2018-02-09 16:00 - 20:00


Σελίδες