Γλώσσα μου μυριολάλητη

Ίδρυμα Ευγενίδου
2022-02-21 18:00 - 21:00
Heinrich Schliemann …yet again! Why still delve into his biography 200 years after his birth?

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2022-02-03 19:00 - 20:30


Reflections on the Athenian Cavalry

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2022-02-10 19:00 - 20:30

Η ιστορία θα δείξει

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
2021-12-15 18:30 - 20:30


Genuine Alliance or Reluctant Partners? The German Archaeological Institute and the Nazi Ancestral Heritage Research and Teaching Society

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2021-12-16 19:00 - 20:30

Σελίδες