ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ: Από το εγώ στις μυλόπετρες της ιστορίας

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-11-04 19:00 - 20:30Sixty Years Exploring Prehistoric Kea

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-10-22 19:00 - 20:30

Byzantine Literature. Everything You Always Wanted to Know About It (But Were Afraid to Ask)

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-10-20 19:00 - 20:30

Ion Dragoumis: 100 Years After His Assassination

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-10-15 19:00 - 20:30

Live from the Agora - The Temple of Hephaestus

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-10-08 19:00 - 20:30

Commemorating the Battle of Salamis

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-09-29 19:00 - 20:30

Μεγάλες τομές της Επανάστασης του 1821

Bodossaki Lectures on Demand
2020-09-24 19:00 - 21:00

Uncovering the Identity of Corinth

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-09-25 19:00 - 20:30

Σελίδες