Η ένταξη στον ανεπτυγμένο κόσμο, 1950-1980

Στοά του Βιβλίου
2019-11-07 19:30 - 21:00

Goats and Other Animals at Azoria: Public Feasting and Domestic Dining in Context

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2019-10-31 19:00 - 20:30

Spolia: Programmatic, Enigmatic, Problematic

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2019-10-29 19:00 - 21:00


Watchdogs of the People? The Demagogues of Ancient Greece

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2019-10-24 19:00 - 20:30

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Στράτη Μυριβήλη

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2019-10-15 19:00 - 20:30

Notion Archaeological Research Project: The Biography of an Ancient Greek City in Ionia

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2019-10-03 19:00 - 20:30Σελίδες