41η Ετήσια Διάλεξη Walton “Achilles, Odysseus… Erotokritos?”

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2024-02-06 19:00 - 21:00


Archives Annual Lecture 2024 - The Other Athenians: Members of a Foreign School at Athens

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2024-02-01 19:00 - 21:00


Από την Βεργίνα στις Αιγές, τριάντα χρόνια δρόμος

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
2024-01-17 19:00 - 21:00


Σελίδες