Η ζωή του Μακρυγιάννη

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2018-10-01 19:00 - 20:30

Φωτογραφίζοντας τη Βέροια μέσα στο χρόνο – Φωτογραφική Ιστορία της πόλης

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
2018-09-24 18:00 - 20:00
“’Diving into the Wreck’: The Antikythera Mechanism, Lord Byron’s Last Days, Tear Gas in the Lyceum”: a Poetry Reading

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2018-05-02 19:00 - 20:30

English Collectors of Greek Manuscripts at the British Library: Lord Guilford and Anthony Askew

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2018-04-24 19:00 - 20:30

The Later Colts of Corinth Revisited: Current Status of a Numismatic Study

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2018-04-19 19:00 - 20:30

Found in Τranslation

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2018-03-27 19:00 - 20:30

Σελίδες