6 χρόνια GDPR : Εμπειρία από την εφαρμογή και προοπτικές. In memoriam Σπύρου Σημίτη

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2024-05-21 10:00 - 17:00Προγραμματισμένη

Άτομα με αναπηρία – Άτομα με ίσα δικαιώματα

Σπίτι της Κύπρου
2023-09-08 19:00 - 21:00
Σελίδες