Η Shoah στην Ελλάδα. Ιστορία και μνήμη

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2019-12-10 19:00 - 21:00

Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Σπίτι της Κύπρου
2019-05-20 18:00 - 20:00

Σελίδες