Ο εργασιακός εκφοβισμός στην Ελλάδα του σήμερα

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

29 Ιουνίου 2021

Αίθουσα INNOVATHENS
15:00 - 16:30 Ο εργασιακός εκφοβισμός στην Ελλάδα του σήμερα