Ιωάννης Μαρκέτος

Κάτοχος MBA και έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς.  Είναι ιδρυτής της MRK Consulting.