Ψηφιακή Τέχνη: Μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2014-10-22 15:00 - 21:30

GRNET Amazon Web Services for the Greek Academic and Research Community

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2023-04-04 09:30 - 17:00Προγραμματισμένη

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2023-03-29 18:00 - 20:30Προγραμματισμένη

Παραδοσιακές & σύγχρονες τεχνικές προστασίας του ξύλου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2023-03-15 11:15 - 13:00

Σχεδιαστική σκέψη για καινοτομία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2023-03-01 11:15 - 13:00


Σελίδες