Ψηφιακή Τέχνη: Μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2014-10-22 15:00 - 21:30

17Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΑΟ

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2022-11-27 09:30 - 15:15


Design Thinking in Engineering Education

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2022-11-16 11:00 - 13:00Σελίδες