Ψηφιακή Τέχνη: Μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2014-10-22 15:00 - 21:30

16η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΑΟ - ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2022-05-15 09:30 - 15:30

Λογισμικό Πεπερασμένων Στοιχείων Ανοικτού Κώδικα MSolve. Παρουσίαση και Δυνατότητες

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2022-06-01 11:00 - 13:00ΠρογραμματισμένηΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσιολογίας [15/4 - 16/4]

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2022-04-15 09:00 - 2022-04-16 20:00


«Ένα πρόγραμμα για την Αθήνα». Δημόσια Συζήτηση

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2022-04-04 19:00 - 21:00

TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
2022-04-01 17:00 - 20:00


Σελίδες