Ψηφιακή Τέχνη: Μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2014-10-22 15:00 - 21:30

Σύγχρονη Σχολική Γραµµατική για όλους

Στοά του Βιβλίου
2017-10-23 19:00 - 21:00Προγραμματισμένη

Managing the Public Sector Digital Transformation

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
2017-10-10 09:00 - 11:00

The 12 th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics [11/10 - 13/10]

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2017-10-11 14:30 - 2017-10-13 19:00

Διάλεξη του Carlos Moreno

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2017-10-11 19:30 - 21:30

Σελίδες