Υποδοχή Ξένου Εταίρου Gérard Mourou

Ακαδημία Αθηνών
2022-03-22 18:00 - 19:00


Building Greek Startups the MIT way

Ίδρυμα Ευγενίδου
2022-03-15 19:00 - 21:00


SEAHORSE XF – Measurements of cell metabolism in real-time

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2022-03-10 11:00 - 13:00

The Use of Storm Models in the Field of Ocean Engineering

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2022-03-09 11:00 - 13:00

Use of FRP as internal shear reinforcement of concrete elements

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2022-03-23 11:00 - 13:00

Ποιος σχεδιάζει την Αθήνα;

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2022-02-23 19:00 - 21:00

FIRST LEGO League - Περιφερειακός ∆ιαγωνισμός Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2022-02-19 08:30 - 17:30


Σελίδες