Παραδοσιακές & σύγχρονες τεχνικές προστασίας του ξύλου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2023-03-15 11:15 - 13:00

Σχεδιαστική σκέψη για καινοτομία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2023-03-01 11:15 - 13:00Εγκέφαλος και μηχανές: πιο κοντά από ποτέ

Ίδρυμα Ευγενίδου
2023-03-05 15:00 - 18:00


Σελίδες