Η επιστήμη της ευτυχίας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
2020-03-04 18:00 - 20:00

UNISTEM DAY 2020

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2020-03-06 10:00 - 13:00Ημερίδα Βιολογίας

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2020-03-12 09:00 - 14:00

Σπάνια νοσήματα : Βαδίζοντας στο μέλλον

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2020-02-26 17:00 - 21:00

Η γλωσσική ποικιλότητα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2020-02-24 11:30 - 16:00Σεμινάριο: «Οι 50 βασικές έννοιες του Management»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-02-17 18:00 - 21:00

Σελίδες