Βραδιά Η Νεολαία που καινοτομεί: «Η υγεία στην ψηφιακή εποχή»

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2020-11-19 19:00 - 21:30


Roundtable “Designing the emotional and practical life in Space”

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2020-11-05 20:00 - 21:30Γαλλία-Ελλάδα: Ανταλλαγή εμπειριών στο χωροταξικό σχεδιασμό

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2020-10-15 09:00 - 18:30


Διαστημικά Τηλεσκόπια: Τα μάτια μας στο Σύμπαν

Ίδρυμα Ευγενίδου
2020-07-22 18:00 - 19:30Σελίδες