Σχεδιαστική σκέψη για καινοτομία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2023-03-01 11:15 - 13:00Εγκέφαλος και μηχανές: πιο κοντά από ποτέ

Ίδρυμα Ευγενίδου
2023-03-05 15:00 - 18:00FIRST LEGO LEAGUE - THESSALY

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2023-02-18 10:00 - 17:00Παρουσίαση θεμάτων διδακτορικών διατριβών (ΔΕΚΑ-ΠΘ)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2023-02-16 18:00 - 21:00

Σελίδες