18Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2023-05-07 09:30 - 15:00

Σχεδιαστική σκέψη για καινοτομία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2023-05-03 12:00 - 13:00

Η Ανοσολογία συνομιλεί με τη Δημόσια Υγεία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2023-05-09 19:00 - 21:00GRNOG 14

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
2023-05-03 09:30 - 17:30


GRNET Amazon Web Services for the Greek Academic and Research Community

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2023-04-04 09:30 - 17:00


Σελίδες