ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

25 Απριλίου 2024

Αίθουσα Εκδηλώσεων
11:00 - 14:00 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ