Γιώργος Παναγόπουλος

Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ