ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ