Έλεγχος Ετοιμότητας

Αν παρακολουθείτε κανονικά το παρακάτω video, ακούγοντας σωστά και τον ήχο του, τότε είστε σε θέση να παρακολουθήσετε και την ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση που επιλέξατε. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που σας προτείνονται ή, ακολούθως, πατήστε Βοήθεια