Γιώργος Μπίσκος

Δρ. Καθηγητής στο Ινστιτούτο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του
Delft