Γυναίκες σε Τομείς Τεχνολογίας. Σήμερα και στο Μέλλον!

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2022-03-29 18:00 - 20:00

Τεχνητή Νοημοσύνη: Εφαρμογές και Ηθικές Προκλήσεις

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
2022-03-23 13:00 - 17:00

James Webb Space Telescope: Ο νέος παρατηρητής του Σύμπαντος

Ίδρυμα Ευγενίδου
2022-03-21 18:00 - 20:00


Υποδοχή Ξένου Εταίρου Gérard Mourou

Ακαδημία Αθηνών
2022-03-22 18:00 - 19:00


Building Greek Startups the MIT way

Ίδρυμα Ευγενίδου
2022-03-15 19:00 - 21:00


SEAHORSE XF – Measurements of cell metabolism in real-time

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2022-03-10 11:00 - 13:00

The Use of Storm Models in the Field of Ocean Engineering

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2022-03-09 11:00 - 13:00

Σελίδες