Η Shoah στην Ελλάδα. Ιστορία και μνήμη

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2019-12-10 19:00 - 21:00

Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Σπίτι της Κύπρου
2019-05-20 18:00 - 20:00

Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους [12/4 - 13/4]

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
2019-04-12 17:00 - 2019-04-13 15:00

Σελίδες