Οι παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στη ΝΑ Μεσόγειο

Σειρά Διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

4 Μαρτίου 2020

Αίθουσα Εκδηλώσεων
18:30 - 20:30 Οι παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στη ΝΑ Μεσόγειο