Ιωάννης Μάζης

Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεωπολιτικής