Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών ΟΧΙ Αστυνομία στα Πανεπιστήμια

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

19 Οκτωβρίου 2022

Αμφιθέατρο "Δ.Σαράτσης"
18:30 - 21:00 Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών ΟΧΙ Αστυνομία στα Πανεπιστήμια