Πολυμέρης Βόγλης

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, μέλος της Πρωτοβουλίας