Βανέσσα Κατσαρδή

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, πρόεδρος του ΕΣΔ ΠΘ