Μιχάλης Ζουμπουλάκης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, μέλος της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ