Έμφυλη βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές διαπροσωπικής βίας στην Ελλάδα (GBV-EL)

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

22 Νοεμβρίου 2023

Αμφιθέατρο
10:00 - 13:30 Έμφυλη βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές διαπροσωπικής βίας στην Ελλάδα (GBV-EL)