40η Ετήσια Διάλεξη Walton: From Byzantine Adrianople to Ottoman Edirne: An Imperial Transformation

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2023-05-23 19:00 - 21:00
How Rome Became Byzantium: New Light from DNA, Ice Cores, and Harvard’s Science of the Human Past

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2023-05-04 19:00 - 21:00

Portrait Statuary in Athens: A View from the Athenian Agora

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2023-04-27 19:00 - 21:00

Σελίδες