Μια αγκαλιά για τη μαρτυρική Κύπρο - η ανοικτή πληγή των αγνοουμένων

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

24 Απριλίου 2024

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Μια αγκαλιά για τη μαρτυρική Κύπρο - η ανοικτή πληγή των αγνοουμένων