Γιώργος Συλλούρης

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας