Δημήτρης Χρυσοχόου

Καθηγητής Θεωρίας και Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)