Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα