Φώτης Φωτίου

Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Διασποράς