Ανδρέας Κούκος

Νομικός, Ιστορικός, Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρίας Μελέτης και Έρευνας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας