Στην Πάλη Κεφαλληνίας: η πολιορκία του Φιλίππου του Ε’

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
2024-04-10 19:00 - 21:00

The Renaissance Sappho

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2024-03-28 19:00 - 21:00


Βοσκοί και κυνηγοί στον ελλαδικό χώρο κατά τη Νεολιθική περίοδο

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2024-03-20 19:00 - 21:00


Ο Μάρτιος του 1821 μέσα από τις οθωμανικές πηγές

Σπίτι της Κύπρου
2024-03-27 19:00 - 21:00

Lidar and Landscapes in the Archaeology of Greece: An International Workshop

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2024-03-15 09:00 - 19:00

Opus Alexandrinum, Musical Activity of the Greeks at Alexandria ad Aegyptum

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2024-03-14 19:00 - 21:00

Inhabiting Byzantine Athens: Insights from the Athenian Agora Excavations Archives

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2024-03-05 19:00 - 21:00


Σελίδες