Η Ύστερη Κλασική και Ελληνιστική Νεκρόπολη της Ιτάνου​

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
2020-01-13 19:00 - 20:30

Conference - The Legacy of Francesco Morosini in Crete, Athens and the Morea (January 23-24)

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-01-23 17:00 - 2020-01-24 20:00

Preliminary Results from the Recent Excavations at the Mycenaean Citadel of Glas, Boeotia

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2020-03-05 19:00 - 20:30Προγραμματισμένη


Euchenor’s Corinth: Mycenaean Habitation from Acrocorinth to Korakou

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2019-12-05 19:00 - 20:30

Erasing Macedonians: The Politics of Athenian Space in 200 B.C.

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2019-11-21 19:00 - 20:30

Σελίδες